THE ROWING & CANOEING ASSOCIATION OF THAILAND : RCAT

2018 ASIAN ROWING CUP II

Home 2018 ASIAN ROWING CUP II

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียง รายการ 2018 Asian Rowing Cup II ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เมือง Chungju สาธารณรัฐเกาหลี

ผลการแข่งขันนักกีฬา ๑ เหรียญทองแดง