THE ROWING & CANOEING ASSOCIATION OF THAILAND : RCAT

2019 Flat-water Canoe Slalom Racing Thailand Championships

Home 2019 Flat-water Canoe Slalom Racing Thailand Championships

การแข่งขันแคนูสลาลอมน้ำเรียบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ